Player List

Player List


 
Reg No Name Gender Guardian Club District
9575 ANJANA . V V Female Gangaadharan. K v UNAITED FC THANKAYAM Kasargod
9576 APARNA SURESH. K Female Suresh . V UNAITED FC THANKAYAM Kasargod
9577 MUHAMMED NABEEL . M K P Male Abdul rasakh. M UNAITED FC THANKAYAM Kasargod
9578 VISHNUJA . E V Female Balakrishnan . E V UNAITED FC THANKAYAM Kasargod
9579 ADHNAN. A P Male Siddeeque. KV UNAITED FC THANKAYAM Kasargod
9580 MUHAMMED. M Male SIDDIQUE. M UNAITED FC THANKAYAM Kasargod
9581 MUHAMMED FARIZ Male SIDDIQUE. M VPPMKPS GVHSS TRIKARIPUR Kasargod
9582 RISHADUL AMEEN. T P Male Nurudeen. T k VPPMKPS GVHSS TRIKARIPUR Kasargod
9583 MUHAMMED ANSEEF. A V Male Kunhabdulla .U UNAITED FC THANKAYAM Kasargod
9584 MUHAMMED SABITH. P Male Muthalib. K A UNAITED FC THANKAYAM Kasargod