News & Announcements

  • Home
  • /
  • Announcements

News & Announcements

ആൾ ഇന്ത്യ ഇന്റര്‍യൂണിവേഴ്സിറ്റി വനിതാ ബേസ്ബോള്‍ കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ജേ…

January 10, 2022

ആൾ ഇന്ത്യ ഇന്റര്‍യൂണിവേഴ്സിറ്റി വനിതാ ബേസ്ബോള്‍ കാലിക്കറ്റ് യൂനിവേഴ്സിറ്റി ജേതാക്കള്‍ ആസ്സാമിലെ റോയൽ ഗ്ലോബ… Read More [+]

Kerala women lifted the National title

April 05, 2021

ദേശീയ സീനിയർ ബേസ്ബോൾ ജേതാക്കൾക്ക് ഉജ്വല സ്വീകരണം ഒരു ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് അവാർഡ് എറണാകുളം: ആന്ധ്ര പ്രദേശ… Read More [+]

Jinu Thomas and shyam will lead Sub Junior Kerala team

December 31, 2018

കേരള സബ് ജൂനിയർ ബേസ്ബോൾ ടീമിനെ ജിനു തോമസും ശ്യാമും നയിക്കും സെപ്റ്റംബർ 25 മുതൽ 30 വരെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ… Read More [+]

16th Kerala State Junior Baseball Championship for boys & girls 2017-18

December 31, 2017

Kundra, Kollam : 16th Kerala State Junior Baseball Championship for boys and girls will be held at GHSS Sta… Read More [+]

15th Kerala State Senior Baseball Championship 2016-17 at Kasaragod

June 30, 2017

Kasaragod: Kalikadavu ground will witness the 15th Kerala State Senior Baseball Championship for men and wo… Read More [+]

Kerala Girls won the Junior National Title

March 09, 2017

In the 26th Junior National Baseball championship held at NTR Stadium, Gudivada, Krishna District, Andra Pr… Read More [+]

Kerala Sub Junior National Camps will start on 9th December

March 01, 2017

Boys and girls camp for the 25th Sub Junior National Baseball Championship for boys and girls 2016-17 which… Read More [+]

Junior District championships Declared

October 26, 2015

Prior to the 14th Kerala State Junior Baseball Championship for boys and girls 2015-16; District championsh… Read More [+]

14th Kerala State Junior Baseball Championship 2015-16 for boys & girls

October 26, 2015

14th Kerala State Junior Baseball Championship for boys and girls will be held at N T P C ground, Harippad,… Read More [+]